MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Rekenen

Staatssecretaris Dekker heeft een landelijke rekentoets ingevoerd om het rekenniveau van de leerlingen te verbeteren. Vandaar dat het rekenen weer als vak wordt gegeven. Verder vinden wij het belangrijk, met het oog op de vervolgopleiding, dat leerlingen het rekenen redelijk tot goed beheersen. Voorlopig wordt de rekentoets (of in ieder geval het moeten slagen voor de rekentoets) uitgesteld voor de leerlingen van het VMBO. De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg maken een iets eenvoudiger toets (2A) dan de kaderberoepsgerichte leerweg (2F).

Alle leerlingen uit klas 1 en 2 volgen één uur per week rekenen volgens het rooster. In leerjaar 3 volgen de leerlingen uit de “basisberoepsgerichte leerweg” 1 uur per week en de leerlingen uit de “kaderberoepsgerichte leerweg” 1 uur in de twee weken een rekenles. De leerlingen uit leerjaar 4 krijgen één keer in de twee weken een rekenles.

Er wordt gewerkt uit de methode “Getal en ruimte” en de digitale methode “Got-it”. Deze laatste methode is adaptief (elke leerling werkt op zijn/haar eigen niveau).