MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Ouderraad

Een ouderraad is geen wettelijke basis. Iedere school mag een eigen invulling geven aan de werkwijze van de raad.

Doel

De ouderraad van de vmbo-VAKschool wil als klankbord functioneren tussen de ouders en de school en meer participeren bij activiteiten in de school.

Leden Ouderraad 

  • Margriet Buursma
  • Elly Dijk
  • Renny Wielenga
  • Trijnie Procee

Vergaderingen 

De ouderraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Samen met de directeur of de teamleider worden onderwerpen besproken als:
  • Wat speelt er op school?
  • Welke activiteiten zijn er en waar kan de ouderraad een rol in spelen?
  • Het jaarplan.
 Tijdens de bijeenkomsten wordt ook een specifiek onderwerp nader toegelicht door de directie.
 
Eén keer per jaar is ook een algemene ouderavond. Op deze avond komen alle ouderraden van het Dockinga College samen om te praten over het onderwijsklimaat binnen de scholengemeenschap.

Contact 

Heb je vragen of wil je zelf deelnemen aan de ouderraad, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen: ouderraadvmbo-vakschool@dockinga.nl.

> Lees en download de flyer over de ouderraad vmbo-VAKschool