MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
We willen u met deze nieuwsbrief graag over een aantal zaken informeren.
 
Personeel
Dhr. van der Lei (Duits en Fries) is afgelopen zomervakantie voor de 2e keer vader geworden is t/m week 40 afwezig vanwege geboorteverlof. De lessen Fries zullen tijdelijk worden gegeven door dhr. de Boer en de lessen Duits worden door verschillende collega’s vervangen.
 
Mevr. Hoekstra en mevr. Bouman zullen als onderwijsassistent de nodige ondersteuning bieden op de VAKschool dit schooljaar. Zij kunnen bijvoorbeeld assisteren bij grote klassen en ondersteuning bieden aan leerlingen of groepjes leerlingen die dat nodig hebben.
 
Contact
Mocht u contact willen opnemen met school dan kunt u uiteraard bellen. Als u een collega wilt mailen, kunt u op onze website de mailadressen vinden van het team. Het is niet de bedoeling dat er contact wordt opgenomen met de docent via de whatsappgroep van de klas.
 
Maatwerk
Voor alle klassen staat er maatwerk in het rooster. Voor de duidelijkheid volgt hier een korte uitleg over de verschillende soorten maatwerk:
 
  • Keuzewerktijd (klas 1,2 en 4)
Leerlingen schrijven zich, in overleg met hun coach via Magister in voor een vak. Leerlingen moeten de boeken van het betreffende vak bij zich hebben, maar mogen ook met huiswerk voor een ander vak bezig. Tijdens deze keuzewerktijd kunnen leerlingen zelfstandig met huiswerk bezig, maar ze kunnen ook extra uitleg krijgen. Deze keuzewerktijd is een verplicht uur volgens de lessentabel, dus alle leerlingen moeten zich hiervoor inschrijven.
  • Maatwerk 2 (klas 1t/m 4)
Hierbij krijgen klassen om de 5 weken wisselende lessen met vooral praktische opdrachten van de theorievakken.
  • Maatwerk 3 (klas 1 en 2)
De leerlingen van klas 1 en 2 krijgen om de 5 weken wisselende lessen van de praktijkvakken, zoals lichamelijke opvoeding en beeldende vorming.
  • Begeleidingsuur
Vanaf week 37 kunnen alle leerlingen zich ook inschrijven voor begeleidingsuren. Deze uren worden gepland aan het einde van de dag. Vooral bij tegenvallende resultaten of behoefte aan extra instructie is het verstandig om gebruik te maken van deze begeleidingsuren.
 
Schoolfotograaf
Op dinsdag 22 september komt de schoolfotograaf op school.
 
Ouderavonden
Momenteel is het niet mogelijk om onze gebruikelijke ouderavonden te organiseren. Wel willen we u op een andere manier informeren over de belangrijkste zaken betreffende het schooljaar van uw/zoon dochter. We willen u ook de mogelijkheid bieden om, indien gewenst, contact te hebben met de coach van uw zoon/dochter. We zullen u als ouders hier op korte termijn per leerjaar over informeren.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Annemarie Peeters-Veldman (teamleider)
Rianne van Baarsen (coördinator onderwijs en organisatie)
Rineke de Jong (coördinator leerlingenzorg)