MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Nieuwsbrief


De leerlingen hebben er al weer een periode op zitten. Voor leerlingen in klas 1 begint het al wat te wennen. Een mooi moment om u als ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van een aantal schoolzaken.
 
 
Enkele organisatorische mededelingen:
 
Begeleidingsuur : Op verzoek van leerling of docent kunnen afspraken worden gemaakt voor extra ondersteuning. 
 
Contacten: De contacten tussen school en thuis verlopen in principe via de mentor. U kunt zo nodig telefonisch met de mentor contact opnemen. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om één van de teamleiders of de leerlingencoördinator te spreken.
 
Website en App: De nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de website: www.dockinga.nl op de pagina van de VAKschool. Op deze site wordt ook regelmatig het e.e.a. over onze locatie gepubliceerd. Daarnaast heeft de VAKschool nu ook een app, met nieuws, roosterwijzigingen e.d.
 
Magister: U kunt de vorderingen van uw zoon/dochter volgen via Magister. U klikt dan op de website Magister aan; U heeft inmiddels de inloggegevens ontvangen.
 
Roosterwijzigingen: Deze worden via de website (VAKschool) en de Vakschool app bekend gemaakt.
In het nu verstrekte rooster kunnen halverwege het schooljaar nog enkele wijzigingen aangebracht worden omdat we werken met een halfjaar rooster.
 
 
Examens 2020
De examens van de algemene vakken worden digitaal afgenomen. Wat betreft de data van de praktijkexamens (Cspe’s), de digitale examens en de diploma uitreiking kunt u  terecht op de website van school.
 
 
Veiligheid plein
De periode met slechtere weersomstandigheden komt er weer aan. Dit betekent dat leerlingen vaker worden gebracht en gehaald.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw zoon/dochter voor school af te zetten als u hem/haar naar school brengt. Voor het halen geldt hetzelfde. Graag voor de school wachten.
De leerlingen van klas 4 mogen de verschillende voertuigen (zoals trekkers, brommobiel e.d. ) niet  op het schoolterrein parkeren.
 
Bureau Advies en Begeleiding (BAB)
Bureau Advies en Begeleiding biedt zorg op maat aan leerlingen van de VMBO vakschool.  Dit kan begeleiding in kleine groepjes zijn of individuele ondersteuning.
 
Alle leerlingen met een dyslexieverklaring hebben dit jaar een nieuwe dyslexiepas ontvangen. De ouders zijn per brief op de hoogte gesteld.  Op de dyslexiepas staat vermeld welke extra ondersteuning  nodig is of welke aanpassingen voor de leerling gelden.
 
Elke leerling met een dyslexieverklaring of een LWOO indicatie krijgt een coach toegewezen. Mocht de dyslexie coach of LWOO coach vaststellen dat er extra ondersteuning bij BAB  nodig is dan krijgt u als ouder(s)/verzorger(s)  hiervan bericht.  De coach is aanwezig bij alle leerling- en/of cijferbesprekingen van uw zoon/dochter. Heeft u zelf vragen dan kunt u contact opnemen met  de coach.
 
In december worden de handelingsplannen van de leerlingen geëvalueerd . Er wordt dan gekeken welke leerlingen de tweede helft van het cursusjaar ondersteuning nodig hebben.
 
Binnenkort starten we weer met een sociale vaardigheidstraining voor onze leerlingen.  De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden  bij Bureau Advies en Begeleiding uitgenodigd voor een (vrijblijvend) intakegesprek.  U kunt als ouder(s)/verzorger(s)  ook contact met de mentor of BAB opnemen als u wilt dat uw kind deelneemt aan de cursus.
 
Schoolreizen
Ieder jaar wordt er een survivalkamp in de Ardennen, een zeilkamp en een reis naar Berlijn georganiseerd. Alle kampen zijn volledig verzorgd, inclusief eten en drinken en deelname aan activiteiten en eventuele entreeprijzen. Het lunchpakket voor de eerste dag zal zelf verzorgd moeten worden.
 
De meerdaagse excursie is verplichte lestijd, indien er geen keuze gemaakt wordt volgt er een programma voor de thuisblijvers. Voor alle kampen dienen de leerlingen in het bezit te zijn van een geldige ID-kaart en een zorgpas van de zorgverzekeraar. Sommige ouders kunnen een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van de reis via de stichting Leergeld (zie digitale schoolgids 2017-2018). Inmiddels hebben alle derdejaars leerlingen een brief ontvangen met daarin een omschrijving van de reizen, zodat ze een goede keuze kunnen maken.
 
Studiedag personeel


 
Belangrijke data