MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

MNa en NaSk

Mens & Natuur en Nask1
Natuurkunde en techniek (onderbouw)
Natuur- en scheikunde, nask1 (bovenbouw)

Natuurkunde gaat over het ontdekken en verklaren van heel veel dingen die om je heen gebeuren.
  
Met behulp van het boek Nova gaan je aan de slag met theorie, proeven, metingen, praktische opdrachten en onderzoek.
Je krijgt eerst uitleg met voorbeelden van de leraar of kijkt naar een filmpje en gaat dan aan de slag met het boek, opdracht of proef.
Je werkt samen of alleen. In klas 1 heb je 1 uurtje per week en in klas 2 krijg je 2 uren per week nask1 en 2 uren praktijk techniek.
Bij techniek ben je vooral me je handen bezig. Je maakt werkstukken met papier, hout, kunststof en metaal.
Zoals bv een mobielhouder Je maakt computer werkstukken, leert op de pc technisch tekenen met stabicad en bouwt met technisch lego.

In klas 3 en 4 (de bovenbouw) is nask1 alleen voor de technische profielen. Wanneer je de basisberoepsgerichte leerweg kiest 3 uren per week en voor kader is dat 4 uren per week. Je moet als je een technisch profiel zoals BWI en PIE hebt gekozen examen doen in nask 1 De onderwerpen waar je over leert zijn; krachten, druk, elektriciteit, schakelingen, energie, vermogen, temperatuur, het weer, licht, stoffen, materialen en straling enz. Het vak nask is belangrijk voor je werk later. Vooral in de technische beroepen als timmerman, installateur, monteur is kennis over b.v. krachten, elektriciteit en energie onmisbaar om je werk juist uit te oefenen. Een laborant moet natuurlijk veel afweten van stoffen en materialen.