MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Godsdienst

Godsdienstlessen VMBO - 2017
De Godsdienstles, door velen ook wel Levensbeschouwing genoemd, is bij uitstek de plaats waar de leerlingen kennis kunnen nemen van de manier waarop mensen tegen het leven kunnen aankijken.

Een hoofddoelstelling is dat het de leerlingen duidelijk wordt dat ieder mens op een eigen manier naar de werkelijkheid kijkt. Op het Dockinga College wordt het onderwijs gegeven vanuit een algemeen christelijke visie. Dit betekend dat men ook ruimte geeft aan mensen die met het geloof in God niet zoveel hebben. Men vindt op onze school dat er door alle leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar om gegaan wordt. De school is een bijzondere plaats waar je kunt leren om met elkaar samen te leven met respect en belangstelling voor elkaars zienswijzen.  
Tijdens de godsdienstlessen gaan we met behulp van films, verhalen, en teksten kennisnemen van het geloof en de levensvisie van mensen. De verhalen uit de Bijbel zijn zeer inspirerend. Bijvoorbeeld het verhaal van Abraham maakt duidelijk dat een mens bereid moet willen zijn om zijn vertrouwde omgeving te verlaten. Abraham deed dit op grond van zijn geloof in een woord van God of te wel op grond van een innerlijke overtuiging. De leerlingen staan op een punt in hun leven dat zij serieus moeten gaan nadenken over hun toekomst, met andere woorden over hun eigen beloofde land.
In de Bijbel vinden we de tien geboden weergegeven én bovenal de figuur van Jezus de Messias. De moraal én de liefde zoals Jezus die liet zien, zijn twee stevige ankers voor het levensschip van ieder mens en dus ook voor onze leerlingen.
Naast lesbrieven wordt er gewerkt met een werkboek waaruit de leraar in samenspraak met de leerlingen onderwerpen kiest. Bij deze onderwerpen zijn een flink aantal boeiende jeugdfilms en Bijbelse films verzameld. Van ieder onderwerp en de daarbij behorende  film maken de leerlingen een werkstukje in hun eigen Godsdienstschrift. Op deze manier wordt er aangezet tot het nadenken en spreken over de vele keuzes die de leerlingen moeten maken. Goede keuzes zijn bijvoorbeeld dat de leerling op durft te komen voor zijn of haar eigen mening, maar ook dat hij of zij respect opbrengt voor de medemens en zijn standpunt.
Bijvoorbeeld deze film waarin een jongen die fan is van de bekende dominee Dr. Martin Luther King. De jongen moet in zijn bestaan, net als M. Luther King, opkomen voor gerechtigheid. Hier onder vindt u een voorbeeld van een werkstukje van een leerling uit de onderbouw van de vakschool.

  
 
 
 De onderwerpen waaruit de docent kiest voor de inhoud van het vak Godsdienst zijn:

Levensbeschouwing    -  Met als thema “Wie ben ik”
Oude Testament          -  Het verhaal van Abraham, Exodus uittocht uit Egypte
Wereld Godsdiensten  -  Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme, 
Nieuwe Testament      -  Het Paasverhaal en het leven van Paulus.
Kerkgeschiedenis        -  De Kruistochten, Luther.
Relaties                       -  Omgang met seksualiteit, ziekte en dood.
Oorlog en vrede          -  Joden vervolging en het gegeven oorlog

De leerlingen krijgen 1 keer per week een les Godsdienst. De project schriften blijven op school zodat ze een beetje toonbaar blijven. Bovendien vergeet dan niemand zijn schrift. De leerlingen werken tijdens de les aan hun project. Zij krijgen op een project 2 cijfers die meteen gelden als rapportcijfer.
De leerlingen hebben veel plezier aan het bekijken van de films en het maken van de opdrachten. De docent geeft voor en tijdens de film toelichtingen. In de op onze school ontwikkelde methode staan teksten die tijdens het werk aan het project geraadpleegd mogen worden.

Hieronder een paar voorbeelden van projecten uit hogere leerjaren.